HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 4. zasadnutie MiZ,
konaného dňa 17.05.2019

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 001.
Voľba overovateľov zápisnice. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Michal Kovács
 Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 002.
Voľba návrhovej komisie. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Michal Kovács
 Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 003.
Hlasovanie o programe ako celku. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 004.
Program rokovania ­ Zaradenie do programu: –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevázkovaní hazardných hier –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Doplňujúci návrh poslanca Šmotláka: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Anton Šmotlák  Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)

   Proti:

 Milan Ďurica  Martin Ganz  Matej Kotal  

   Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Doplňujúci návrh poslanca Lenča: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Doplňujúci návrh poslanca Záhradníka: Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Pavol Martinický
(bez PP)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

   Zdržali sa:

 Zuzana Melušová Kutarňová      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania motorových vozidiel na území Bratislavy). –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal  Michal Kovács
 Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák  Martin Vician
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti dočasného parkovania motorových vozidiel na území Bratislavy). –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Matej Kotal
 Michal Kovács  Peter Lenč
(KDH)
 Peter Magát  Zuzana Melušová Kutarňová
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Anton Šmotlák
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (v oblasti nízko emisných zón). –
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Milan Ďurica  Martin Ganz  Ján Horecký
(bez PP)
 Stanislav Hrda  Petra Hudáková  Matej Kotal  Peter Lenč
(KDH)
 Zuzana Melušová Kutarňová  Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Martin Vician  Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Michal Kovács  Peter Magát  


Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00