Na februárovom Miestnom zastupiteľstve poslanci schvaľovali výdavky mimorozpočtových peňažných fondov na tento rok. Karlova Ves má okrem rezervného fondu ďalších päť fondov, ktoré slúžia na zveľadenie vybraných oblastí života. Najviac peňazí ide do fondu opráv na školách a do športového fondu. Najviac očakávanou investíciou bude rekonštrukcia školského bazéna v ZŠ Alexandra Dubčeka.

Pevne sa držíme zásady majetok nepredávať ale zveľadovať. Prirodzene náš záujem smerujeme do miest, ktoré slúžia našim deťom a mládeži. Je toho veľa, čo treba doháňať, ale tento trend mienime zachovať,“ povedala starostka Dana Čahojová.

V tomto roku sa z uvedených fondov preinvestuje viac ako jeden milión eur, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu kvality života v mestskej časti. „Vďaka dobrému priebežnému hospodáreniu dokážeme každý rok do mimorozpočtových fondov uložiť finančné prostriedky, ktoré následne slúžia na investície, ktoré mestská časť potrebuje,“ povedal vicestarosta Branislav Zahradník. „Určite by sme potrebovali investovať do niektorých objektov podstatne viac, ale musíme brať do úvahy naše reálne finančné možnosti,“ doplnil vicestarosta.

Ktoré karloveské školy čaká tento rok oprava a iné vylepšenie?

 • MŠ Borská – revitalizácia vonkajšieho areálu a výmeny vchodových dverí
 • MŠ Kolískova – rekonštrukcia toaliet, obnova ihriska a vchodových dverí
 • MŠ L. Sáru – revitalizácia dvora a obnova hygienických zariadení
 • MŠ L. Fullu – revitalizácia detského ihriska a nové vstupné dvere
 • MŠ Majerníková – obnova sociálnych zariadení v 7 triedach a revitalizácia asfaltových povrchov areálu
 • MŠ Pod Rovnicami – oprava strechy, svetlíkov a podlahových krytín a povrchov
 • MŠ Suchohradská – revitalizácia vonkajšieho areálu a podlahových krytín
 • MŠ Adámiho – oprava strechy a svetlíkov, oprava asfaltových povrchov
 • SŠ Tilgnerova – oprava podlahy v prístavbe, projekt a realizácia obnovy elektrických rozvodov
 • ZŠ Majerníkova – obnova sociálnych zariadení a štúdia pohybovej výchovy, dovybavenie kuchyne

 

Na čo sa môžu tešiť športujúci školáci?

 • ZŠ Karloveská – modernizácia osvetlenia telocvične, šatní a chodieb, revitalizácia vonkajšieho školského areálu
 • ZŠ Majerníková – vybudovanie skateparku

Z fondu rozvoja bývania sa bude financovať ďalšia etapa modernizácie Karloveského centra kultúry a z Fondu zelene a ochrany prírody pôjdu peniaze aj na výsadbu novej zelene.

„Návrhy rozpočtov sa pripravovali v úzkej spolupráci s našimi školami, škôlkami a ostatnými útvarmi, aby sme správne pokryli najdôležitejšie alebo najakútnejšie potreby. Zohľadnili sme aj návrhy poslancov zastúpených v poradných radách fondov s cieľom správne i spravodlivo rozdeliť finančné prostriedky. Schválené rozpočty sú preto výsledkom kompromisu medzi našimi potrebami a rozpočtovými možnosťami.“- uzavrel vicestarosta Branislav Záhradník.

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00