Vážení občania,

od 1. 7. 2017 sa bude na uliciach Veternicová a Hlaváčiková realizovať dopravné značenie s cieľom vytvoriť pilotný projekt – Rezidenčnú parkovaciu zónu, ktorá bude platiť od 1. 9. 2017.

Platnosť vyhradených parkovacích miest na týchto komunikáciách končí 30. 6. 2017. V platnosti zostávajú len miesta pre ŤZP a niekoľko svojpomocne vybudovaných parkovacích miest.

Prosíme Vás o rešpektovanie pokynov dodávateľa dopravného značenia. Zákaz parkovania pre konkrétnu lokalitu bude určený prenosným dopravným značením na začiatku komunikácie a týka sa aj vyhradených parkovacích miest pre ŤZP.

V zóne budú vyznačené parkovacie miesta – 90% pre rezidentov Karlovej Vsi a 10% pre občanov, ktorí nie sú rezidentmi Karlovej Vsi.

Nárok na parkovaciu kartu má obyvateľ s trvalým pobytom v parkovacej zóne (to znamená obyvateľ s trvalým pobytom na ulici Veternicovej a Hlaváčikovej), ktorý je držiteľom vodičského preukazu a preukáže vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu.

Rezidentskú parkovaciu kartu si v prípade splnenia podmienok na jej vystavenie a po predložení potrebných dokladov budete môcť bezplatne vyzdvihnúť od 10. 7. 2017 na Miestnom úrade MČ Bratislava – Karlova Ves. Kartu Vám vyrobíme na počkanie.

Podmienky na vydávanie rezidentských parkovacích kariet nájdete po kliknutí SEM

Nie je potrebné vyzdvihnúť si kartu hneď v prvý deň vydávania, pokojne môžete prísť v priebehu júla alebo augusta. Predídete tak dlhému čakaniu na úrade. Karty sa neminú, sú viazané na EČV, takže každý, kto má na kartu nárok, ju dostane. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 707 11 275.

Miestny úrad

MČ Bratislava – Karlova Ves

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Pon:  08:00 — 17:00
Utr:  08:00 — 15:00
Str:  08:00 — 17:00
Štv:  08:00 — 12:00
Pia:  08:00 — 13:00
Sob:  09:00 — 13:00

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00

Verejnoprospešné služby

Tel: 0940 601 580