menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA753RC, modrá Škoda Fabia

Pozvánka na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenie:

Zápisnica:

Zápisnica 06MiZ-2023-07-04

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA915AD, zelený HYUNDAI

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA617KO, strieborný HYUNDAI

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA517DM, modrá ŠKODA

Pozvánka na 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Zápisnica 05MiZ-2023-06-27

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Zámer predať časť pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod budúcou stavbou kioskovej trafostanice z dôvodu navýšenia kapacity elektrickej energie v Základnej škole Majerníkova 60

Oznámenie zámeru prenajať, predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa