menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí exekúcie – Martin Hamerlík

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Peugeot, J. Stanislava 37-55

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Renault Thalia, parkovisko Kempelenova

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL310ZC

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA824IN

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA195TO

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL842GU

Meno príjemcu:

Roland Uhrina

Odberná lehota:

31.5.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, kancelária č. 419

Oznámenie o uložení zásielky – Roland Uhrina

Meno príjemcu:

Vladislav Vojkovič

Odberná lehota:

31.5.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, kancelária č. 419

Oznámenie o uložení zásielky – Vladislav Vojkovič

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BL587XT

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BA259LV

Oznámenie o strategickom dokumente – ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DLHÉ DIELY 6, MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES