menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Štatistické zisťovanie rodinných účtov – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BT005AT

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam:

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL248HJ

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA202ZP

Informácia o postupe pri voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum