menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL043VN

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti

Informácia o zverejnení telefónneho kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Výzva, Mercedes dodávka, s EČV BL-932KS, bez platnej EK a TK, Karloveské rameno 2, vyvesené od 11.10.2022 – 12.12.2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za III. štvrťrok 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti – Jurigovo nám. 7