tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Rozhodnutie starostky MČ Bratislava-Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL043VN

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti

Informácia o zverejnení telefónneho kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Výzva, Mercedes dodávka, s EČV BL-932KS, bez platnej EK a TK, Karloveské rameno 2, vyvesené od 11.10.2022 – 12.12.2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za III. štvrťrok 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves