menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyzva kose

Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií-1

Príloha_2_Čestné vyhlásenie

Vyzva lavicky

Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha_2_

VK2019 ZŠ Karloveská
VK ZŠ Karloveská 61

VK2019 MŠ Suchohradská
VK MŠ Suchohradská 3

VK2019 MŠ Majerníkova 11
VK MŠ Majerníkova 11

Výzva

Rámcova zmluva na dodanie tovaru

Súpis tovaru

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Výzva na predloženie ponuky

Ramcová zmluva

Čestné vyhlásenie

Špecifikácia jednotkových cien prác a dodávok

Výberové konanie: Referent dopravy a ŽP

Oznámenie zámeru Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie žiadosti Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom piatich parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie žiadosti Ing. Milana Boháča o povolenie na umiestnenie vodovodnej šachty na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a pozemok pod záhradou