menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o dražbe

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 25.6.2021

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie za obdobie od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov (NP č. 102), ktorý sa nachádza na ul. Segnerova č. 3 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave – miestnosť č. 1.17

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave – miestnosť č. 1.06 (č. dverí 075) a miestnosť č. 1.07 (č. dverí 074)

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

VZN č. 3/2021 o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves