menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – Ford Focus modrý – areál DI a Klbko

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Peugeot, J. Stanislava 37-55

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Renault Thalia, parkovisko Kempelenova

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL310ZC

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA824IN

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA195TO

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL842GU

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BL587XT

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BA259LV

Oznámenie o strategickom dokumente – ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DLHÉ DIELY 6, MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES