menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Oznámenie zámeru prenajať pozemok pod predajným stánkom

Oznámenie zámeru prenajať majetok

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, nad Devínskou cestou, pod Dlhými dielmi, vyhlásenej dňa 15.5.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

Nariadenie opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenie choroby moru včelieho plodu – Ing. Igor Dedinský

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves