menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Čestné vyhlásenie

Návrh na plnenie kriterii revitalizacia MS Borska

VÝZVA MS Borska_ 2 etapa revitalizacia

VÝZVA projekt_ chodník_Sumbalova_Karloveská

Kópia z katastrálnej mapy

Príloha č. 1 k výzve – Navrh na plnenie kriterii projekt chodnik Sumbalova

Príloha č. 2 k výzve – čestné vyhlásenie projekt chodnik Sumbalova

ZMLUVA O DIELO – PD a AD projekt chodnik Sumbalova

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Vyzva kose

Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií-1

Príloha_2_Čestné vyhlásenie

Vyzva lavicky

Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha_2_

VK2019 ZŠ Karloveská
VK ZŠ Karloveská 61

VK2019 MŠ Suchohradská
VK MŠ Suchohradská 3

VK2019 MŠ Majerníkova 11
VK MŠ Majerníkova 11

Výzva

Rámcova zmluva na dodanie tovaru

Súpis tovaru

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Výzva na predloženie ponuky

Ramcová zmluva

Čestné vyhlásenie

Špecifikácia jednotkových cien prác a dodávok

Výberové konanie: Referent dopravy a ŽP

Oznámenie zámeru Ing. Juraja Gallu o kúpu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie žiadosti Juraja Zruneka o dlhodobý prenájom piatich parkovacích miest z dôvodu hodného osobitného zreteľa