menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici

Pozvánka na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Videozáznam:

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (OkrVK)

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie žiadosti o zaslanie hlasovacieho preukazu

Voľby prezidenta SR – Informácie pre voliča

VZN č. 6/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4. apríla 2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 15. decembra 2020.

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Uznesenia 08 MiZ-2023-19-12

Zápisnica:

Zapisnica 08MiZ-2023-12-19

Videozáznam: