menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o začatí správneho konania – verejnou vyhláškou vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií – zaradenie pozemných komunikácií Veternicová a Hlaváčikova v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do siete miestnych komunikácií

Oznámenie o nastupeni nahradnicky

VV Územný generel dopravy hl. mesta

Pozvanka MiR_07-2015_10_13