menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Voľby prezidenta SR – Informácie pre voliča

VZN č. 6/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4. apríla 2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 15. decembra 2020.

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Uznesenia 08 MiZ-2023-19-12

Zápisnica:

Zapisnica 08MiZ-2023-12-19

Videozáznam:

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA753RC, modrá Škoda Fabia

Pozvánka na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenie:

Zápisnica:

Zápisnica 06MiZ-2023-07-04

Videozáznam:

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA915AD, zelený HYUNDAI

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA617KO, strieborný HYUNDAI

Upovedomenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA517DM, modrá ŠKODA

Pozvánka na 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Zápisnica 05MiZ-2023-06-27

Videozáznam: