menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC)

Kosenie trávy v našej mestskej časti zabezpečujú nielen štyri účinné mechanizmy (traktor, profesionálne kosačky a svahová kosačka), ale aj naši vlastní zamestnanci prostredníctvom ručných krovinorezov. Vďaka mechanickému koseniu dokážeme pokosiť veľké plochy v krátkom čase, čo Karlovešťania vítajú. V druhom kroku zamestnanci karloveskej verejnoprospešnej služby zabezpečujú kosenie tam, kde sa mechanizmy pre náročnosť terénu nedostali. Ide napríklad o ostrovčeky vyššej trávy okolo stĺpov, lavičiek, stromov a podobne. Vo veľmi kopcovitom teréne na Dlhých dieloch môžu ostať nepokosené aj väčšie úseky, ktoré pokosí špeciálna svahová kosačka s obmedzením. Individuálne kosenie našimi zamestnancami prebieha zvyčajne s odstupom dvoch až troch dní, aby sme zmapovali nedostatočne pokosené lokality.

 

K dôslednému systému kosenia napomáhajú GPS zariadenia, ktoré sú zabudované v kosačkách. Zaznamenávajú trasy, kadiaľ kosačka prešla, aj osobu, ktorá ju obsluhovala. Kosenie sa tento rok začalo v stredu 30. marca a do 30. apríla 2016 ukončíme prvý cyklus kosenia. Okamžite po skončení prvého cyklu sa začne druhý cyklus kosenia.

 

Od budúceho týždňa zabezpečí Oddelenie hospodárskej správy fotodokumentáciu pokosených úsekov. Obyvatelia Karlovej Vsi tak budú informovaní o kosených lokalitách. Fotografie nájdete na našej webovej stránke v najbližších dňoch. Budeme radi, ak sa na nás obrátite so svojimi podnetmi. V prípade, že na niektorých miestach nájdete nedostatočne pokosenú trávu, prosíme, odfotografujte tento úsek a fotografiu s popisom miesta pošlite na adresu zelen@karlovaves.sk.

 

Ďakujeme

 

Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves

 

ZOZNAM TECHNIKY

 

Goliath CG 92-26 4×4

Clanok - Goliath

špeciálna svahová kosačka (technické parametre)

 

Kubota GZD 15 HD

Clanok - Kubota GZD 15 HD

profesionálna kosačka s nulovým polomerom otáčania (Zero-Turn) (technické parametre)

 

Kubota G26 HD

Clanok - Kubota G26 HD

profesionálna kosačka (technické parametre)

 

Kubota STW-40

Clanok - Kubota STV40

univerzálny traktor (technické parametre)

 

ECHO SRM 420 TES

Clanok - Echo SRM 420

profesionálny krovinorez (technické parametre)

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – lokalita Adámiho ul.

Oznámenie zámeru predĺžiť nájomnú zmluvu na nebytový priestor – podzemné garáže Majerníkova – BILLA, s.r.o.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Mlynská dolina

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré grunty

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory – Majerníkova 14-16

Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

Zámer uzavrieť Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania pozemku z dôvodu vedenia trasy líniovej stavby „BA-Kresánkova-1274BR“

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na pozemok

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory na Perneckej ul. žiadateľovi Sociálna poisťovňa