menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Z technických príčin od 4.1.2016 do 8.1.2016 nebude ohlasovňa obyvateľov vykonávať úkony s pobytmi pre mestské časti Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 8,00 do 15,00 – stránkový deň

 23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00.

31.12. 2015 – štvrtok – podateľňa od 8,00 do 12,00.

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 31. 12. 2015

Výzva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na predloženie cenovej ponuky na spracovanie dokumentácie: „GEODETICKÉ ZAMERANIE A ZISTENIE PRÍTOMNOSTI INŽINIERSKYCH SIETÍ V ZÁUJMOVEJ LOKALITE NA PERNECKEJ ULICI“

Vyzva-chodnik Pernecka-lokalita

VZN č. 9/2015

VZN č. 8/2015

VZN č. 7/2015

00-Pozvanka 10MiZ-2015-12-21-2MIM

Pozvánka na 9. zasadnutie (2. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pozvanka 09MiZ-2015-12-15

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov č. 0360334309 zo dňa 31.3.2009