menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Výzva, Mercedes dodávka, s EČV BL-932KS, bez platnej EK a TK, Karloveské rameno 2, vyvesené od 11.10.2022 – 12.12.2022

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za III. štvrťrok 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti – Jurigovo nám. 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (MVK) a do okrskovej volebnej komisie (OkrVK)