menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – strieborný Renault Thalia, parkovisko Kempelenova

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL310ZC

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA824IN

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA195TO

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL842GU

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BL587XT

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov – vozidlo s EČV č. BA259LV

Oznámenie o strategickom dokumente – ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY DLHÉ DIELY 6, MČ BRATISLAVA-KARLOVA VES

VZN č. 5/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 30.03.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011

Zisťovanie Štatistického úradu SR o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT)

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 6, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“