menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o zahájení prerokovania a žiadosť o vyjadrenie – „Územný plán zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Oznámenie o zahájení prerokovania a žiadosť o vyjadrenie – „Územný plán zóny Dlhé diely 6, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti

Pozvánka na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Oznámenie zámeru odpredať majetok