menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

21-301_Oprava zrejmej chyby v oznámení

21-301_Oznámenie o začatí územného konania

Kolaudačné rozhodnutie 21-1784_KR

21-284_Oznámenie o podanom odvolaní

21-284_Oprava rozhodnutia

21-287_Rozhodnutie o zmene o zmene účelu užívania

21-284_Rozhodnutie_SP ZSPD

21-646_Oznámenie o začatí stavebného konania

Plynovody KV – Dlhé diely – 2SC_oznámenie o začatí kolaudačného konania

21-287_Ozn. o začatí konania a pojednávanie

21-284_Ozn. predĺženie § 142h ods. 2 SZ.