menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Lykovcová ulica, rodinný dom,

Oznámenie o začatí územného konania

Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Upovedomenie o postúpení spisu na konanie o odvolaní

Úprava loggií, zmena rozostavanej stavby, Rozhodnutie o odvolaní