menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

výzva na odstránenie nedostatkov podania – Šedovičová

o. SP – ZD – St. Grunty

Doster

IMMO

RD Živica, Živicová

R. SP – siete Komonicová voda + kanál

R. SP – SPP

o. o predĺžšní SP – Doster 1

o. SP – Štofan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. SP – Komonicová voda + kanalizácia

zo Stav-trade na House