menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

RD Živica, Živicová

R. SP – siete Komonicová voda + kanál

R. SP – SPP

o. o predĺžšní SP – Doster 1

o. SP – Štofan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o. SP – Komonicová voda + kanalizácia

zo Stav-trade na House

v.v. o. SP – SPP

R. + v. po ozn. ZÚV – Stav-trade

ÚR – Slovak Telekom – Karloveská

R + v na DSP – IMMO

výzva na zast. st. prác – IMMO