menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

O návrat dieťaťa do materskej školy od 1. júna 2020 prejavilo záujem 54 percent rodičov. Do základnej školy chce svoje dieťa poslať 76 percent rodičov. Vyplýva to z aktuálnej štatistiky oddelenia školstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Otvorené budú všetky materské aj základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Karlovej Vsi.

Kým kapacity v troch karloveských základných školách sú dostatočné, do deviatich materských škôl sa bude môcť vrátiť 85 percent detí, ktorých rodičia prejavili záujem z dôvodu nutnosti dodržania všetkých opatrení. Približne 15 percent detí sa do škôlok bude môcť vrátiť po uvoľnení kritérií, ktoré stanovilo ministerstvo školstva.

V prípade karloveských základných škôl sa pôvodných 49 tried preklasifikuje na 51 skupín tak, aby v každej bolo maximálne 20 žiakov. Do materských škôl v Karlovej Vsi sa vrátia prednostne deti rodičov, ktorí pracujú v záchranných zložkách a deti pedagogických pracovníkov.

Rozhodnutie o otvorení MŠ aj ZŠ nájdete TU

Viac ako 300 kanalizačných vpustov na komunikáciách 3. a 4. triedy, ktoré má v správe Karlova Ves, skontrolovali a mnohé z nich už aj prečistili zamestnanci karloveských verejnoprospešných služieb. Vpusty slúžia na odvádzanie dažďovej vody.

Keby sa vpusty nečistili, prietok vody v kanalizácii by sa výrazne znížil a voda by zaplavovala cesty. V kanalizačných vpustoch sa nachádzajú záchytné koše, ktoré slúžia najmä na zachytenie sedimentov zo zimných posypov a materiálu splaveného dažďom. Pri ich čistení je dôležitý stupeň ich zanesenia.

Do kanalizácie sa dostáva aj prírodný odpad, napríklad lístie, konáre, kamene, ale aj odpad, ktorý priniesol vietor od kontajnerov či ľudia ho odhodili na zem. Výdatné dažde odpadky zmyjú do kanalizácie. Tá dostáva zabrať najmä počas letných mesiacov, keď pri búrkach musí v krátkom čase odviesť množstvo napršanej dažďovej vody.

Jarné počasie láka rodičov a deti na detské ihriská čoraz viac. Naďalej však platia prísne hygienické opatrenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR k otvoreniu detských ihrísk pripojil niekoľko podmienok, citujeme: „Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením  priestor uprace, piesok prehrabe,  očistí  a vydezinfikuje dotykové plochy  jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.“

Odborné požiadavky hlavného hygienika sú opodstatnené, no v praxi v našich podmienkach nerealizovateľné. Samosprávy na to nemajú personálne, technické ani finančné možnosti. Žiadne väčšie mesto či obec navyše nedokáže zabrániť rodičom a deťom, aby využívali detské ihriská. Karloveské pieskoviská a ihriská často nie sú uzatvorené ani oplotené. Návšteva detského ihriska sa preto uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť rodiča, s potrebným dodržiavaním prísnych protiepidemiologických opatrení.

Karlova Ves vykonáva štandardnú starostlivosť o detské ihriská, ktorá spočíva v ich kontrole, prípadných opravách poškodených prvkov a postupnom dopĺňaní nových komponentov. Karlova Ves otvorila atletickú dráhu v areáli ZŠ Alexandra Dubčeka, kde je možné realizovať bezkontaktné športy a individuálne tréningy. S ohľadom na priaznivý vývoj predpokladáme skoré a postupne úplne uvoľnenie opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

 

Ani jeden z 50 testovaných zamestnancov miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves nebol pozitívne diagnostikovaný na prítomnosť vírusu COVID-19 v organizme. Mestská časť sa rozhodla otestovať vytipovaných zamestnancov preventívne.

Po starostlivom uvážení sme vytipovali desiatky zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou. Ide napríklad o pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, ktorí sú v kontakte so stovkami našich starších obyvateľov. Ich zdravotný stav musí byť vyhovujúci, aby neohrozili rizikovú skupinu,“ vysvetlila starostka Dana Čahojová.

Medzi ďalšími testovanými zamestnancami boli opatrovateľky a pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou. Testovanie prebiehalo vo vonkajšom prostredí formou PCR testov (výter z hrdla a nosa), na voľnom priestranstve parkoviska pred Iuventou. Zamestnanci dostali výsledok do 48 hodín formou SMS a e-mailu.

Prijímanie žiadostí o prijatie diet’at’a na predprimárne do materskej školy
v zriaďovatel’skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
sa uskutoční v termíne od 4. mája 2020 do 15. mája 2020 elektronickou formou prostredníctvom online žiadostí.

Viac informácií TU

Otvárajú sa všetky vonkajšie športoviská, no len pre niektoré druhy aktivít, napríklad beh, či cyklistiku. Podrobný zoznam športov zverejní Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe.

Podrobnosti nájdete TU

Foto: tyzden.sk

Vážení rodičia,
v pondelok, 20. apríla, sa o 8:00 h spustí online zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves prostredníctvom online prihlášky (formulára). V rovnaký deň uverejnia školy na svojich webových stránkach link na online prihlášku. Prinášame
Vám niekoľko základných informácií.

Foto: TASR

Chemické postreky verejných priestranstiev síce majú priaznivý psychologický vplyv, no z medicínskeho hľadiska je ich efekt na elimináciu šírenia vírusu COVID-19 nulový. Karlova Ves sa rozhodla, že k postrekom nepristúpi. Dôvodom je podporné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.

Vírus na verejnom priestranstve eliminuje už aj ultrafialové slnečné žiarenie. Detské ihriská sú momentálne uzavreté a preto teraz nie je dôvod na ich špeciálnu dezinfekciu. Je potrebné dbať na zvýšenú hygienu, nosenie rúšok a rukavíc. Našou povinnosťou je chrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, najmä starých a chronicky chorých ľudí. Táto kríza nečakane ohrozuje veľkú časť populácie, ktorej bude tiež potrebné podať pomocnú ruku,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Karlova Ves považuje postreky verejných priestranstiev za plytvanie finančnými zdrojmi, pracovnými silami a považuje ich za populistické a nerozumné. Naopak, rozhodne nespochybňuje pravidelnú dezinfekciu prostriedkov MHD aj vnútorných spoločných priestorov bytových domov.

Foto: TASR

Zápis do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa formou online prihlášky v termíne od 20. 4. do 24. 4. 2020.

Link na online prihlášku bude zverejnený v stanovenom termíne na webových stránkach škôl a mestskej časti. Ostatné informácie sa dozviete v priloženom oznámení.

Veľkonočné sviatky boli v Karlovej Vsi dňami hojnosti. Takmer v každom dome mali „zabité“ prasiatko. Na stoloch nechýbala údená šunka, klobásky  či iné mäsové dobroty.

V mnohých rodinách bolo zvykom zarezať na Veľkú  noc malé kozliatko. Trup naplnili žemľovo-vaječnou plnkou s posekanou  petržlenovou vňaťou a upiekli v rúre. Z mäska zo stehien sa vysmážali rezne. Na sviatočných stoloch nechýbali ani sladké alebo slané pečené dobroty. V pivniciach, v súdkoch bolo pripravené a čakalo už druhýkrát „stočené“ zlatisté vínko.

V Karlovej Vsi nebolo zvykom dievčatá polievať vedrami vody, alebo namáčať ich v potoku, ale len šibať korbáčom z vŕbových prútov a potom pokropiť voňavkou. Šibanie sprevádzali riekankou: „Šiby ryby, masné ryby, dávaj vajca od korbáča, keď nemáš červené daj bílé, ak ti slepička znese iné.“ Najskôr sa patrilo vyšibať nežné pohlavie vo  vojom najbližšom okolí. Manželku, dcéru, mamu, babku alebo sestru. Keby sa tak nestalo, urazili by sa.

Šibať po dedine chodili aj celkom malí chlapci, ale aj muži v pokročilom, zrelom veku. Jednotlivo alebo v skupinkách. Niektorí len k príbuzným a známym. Iní len do rodín, v ktorých boli dievky alebo mladé ženy. Veľa bolo aj takých, čo chodili od domu k domu. Šibačov lákala odmena. Najčastejšou bolo zafarbené vajíčko. Malým šibačom z rodiny sa ušlo aj čokoládové, alebo pár koruniek. Maľovať alebo vyrábať kraslice nebolo zvykom. Šibačov počastovali aj pohárikom karloveského vínka. Ba ponúkala sa aj slivovička, borovička alebo terkelica. Dostali aj niečo pod zub. Kúsok údeného, klobásku alebo slané oškvarkové pagáčiky.

Starodávnym karloveským veľkonočným zvykom, ktorý zanikol až výstavbou karloveských sídlisk, bolo „rapkanie“. Zvony v kresťanských kostoloch zazneli pred Veľkou nocou  posledný raz pri večernej omši na  Zelený štvrtok. Hovorievalo sa, že potom boli „zavázané“. Hlas zvonov do  omše na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista, na Bielu sobotu, nahradil zvuk  drevených rapkáčov. Karloveskí rapkajúci chlapci, idúc ráno, na  poludnie a večer v trojstupe dole dedinou, striedavo rachotili – rapkali svojimi drevenými nástrojmi a zborovo, hlasne recitovali text: „My  rapkáme, my rapkáme Anjel Pána, každý kresťan katolík modliť sa má.  Padajte, padajte na kolená a modlite sa Anjel Pána.“ Zraz mali pri  starodávnej bútľavej vŕbe Na lúčkach. Dnes tam stojí v poradí druhý nadchod nad traťou električky do Dúbravky. Prešli celou dedinou, až ku  krížu na dnešnej Svrčej ulici. Do dediny sa vracali cez „Vršek“ – dnešnou Svrčou ulicou a Líščím údolím k hostincu Antona Bohunského, kde s  rapkaním skončili. Obyvatelia obce, hlavne majitelia hostincov, ich za túto  službu odmeňovali. Vyzbierané peniažky si podelili. Najviac sa ušlo „majstrom“, najstarším chlapcom s najväčšími rapkáčmi, potom  podmajstrom“ a „podpodmajstrom“. Keď sa vyzbieralo dosť, naprázdno  neobišli ani tí s najmenšími rapkáčmi.

Matúš Šrámek; Foto: Vojto Tóth a  Leopold Laznovský

Si žiakom karloveskej základnej alebo strednej školy, alebo si v tomto veku a bývaš v Karlovej Vsi? Zaujímaš sa o dianie okolo seba a chcel by si sa podeliť o svoje názory a postrehy so svojimi rovesníkmi? Hľadáme šikovných ľudí, ktorí by si chceli vyskúšať, aké je to vytvoriť podcast.

Uverejňovaním žiackych a študentských podcastov by sme chceli vytvoriť priestor na zapojenie najmladšej karloveskej generácie do verejného života. Aj medzi nimi je určite veľa takých, ktorí si všímajú dianie okolo seba, vo svojich kolektívoch, partiách a majú na veci svoj názor. Najmä medzi mladými ide o veľmi populárny fenomén získavania informácií. Radi by sme dali priestor rôznym témam, informovaniu o všetkom, čo mladí považujú za dôležité,“ vysvetľuje ciele spustenia žiackych a študentských podcastov Branislav Heldes z referátu pre komunikáciu s médiami a vzťahy s verejnosťou miestneho úradu.

Ak teda máte záujem prejaviť sa a prispieť svojím názorom, napíšte na redakcia@karlovaves.sk, uveďte niečo o sebe (meno, vek, kde bývate a študujete), a najmä napíšte svoju predstavu o tom, aké témy a akou formou by ste chceli prinášať. Bude fajn, keď nám zároveň pošlete aj ukážku svojho podcastu, aby sme vedeli, aká je vaša predstava.

Bratislavskí hasiči vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme. Je preto zakázané fajčiť a používať otvorený plameň v lese a jeho okolí, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách.

Viac informácií TU