menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Karlova Ves rozšíri projekt rezidentského parkovania do druhej zóny, ktorá pokrýva dve rozsiahle ulice. Zóna je označená dopravným značením, budú v nej môcť parkovať najmä rezidenti s trvalým pobytom, ktorí si na miestnom úrade na počkanie vybavili bezplatnú parkovaciu kartu. Ľuďom, ktorí na dotknutých uliciach nemajú trvalý pobyt, bude po novom k dispozícii desať percent parkovacích miest.

Od 1. septembra budú zvýhodnení domáci obyvatelia v lokalite ulíc Hlaváčiková a Veternicová. Letné prázdniny sme využili na vyznačenie dopravného značenia,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. V novej zóne je 816 miest, z toho 87 pre nerezidentov. Rezidentské karty vydáva úrad od 10. júla. Na rezidentských miestach môžu od 18.00 do 7.00 h parkovať domáci obyvatelia s platnou parkovacou kartou. Mimo vyhradeného času sú v zóne voľne prístupné miesta všetkým vodičom.

Zóna Silvánska bola prvou, kde Karlova Ves spustila projekt rezidenčného parkovania. Stalo sa tak vlani v októbri. Miestny úrad urobil medzi rezidentmi už druhý prieskum (správu o ňom nájdete TU), ktorý len potvrdil výsledky prvého (nájdete ho ak kliknete SEM). „Výsledky ukazujú, že až 68 percent parkujúcich rezidentov nachádza parkovacie miesto tam, kde potrebuje. Zavedené rezidenčné parkovanie chce ponechať v rezidentskom stave alebo s miernymi úpravami až 85 percent držiteľov rezidenčných kariet,“ informoval autor prieskumu Martin Urbaník.

Odpovede na najčastiejšie otázky nájdete ak kliknete SEM

 

Desať mesiacov po spustení pilotného projektu rezidentského parkovania v zóne Silvánska pripravil miestny úrad ďalší prieskum. Jeho prvoradým cieľom bolo získať prehľad o miere spokojnosti s parkovaním. Zbieral ďalšie podnety na prípadné úpravy režimu. Držiteľom rezidentských kariet sme predložili otázku o možnom uvoľnení režimu pre rezidentov aj nerezidentov počas piatkov a sobôt, keď je celkový počet parkujúcich vozidiel v zóne aj v celej Karlovej Vsi nižší ako v nedeľu večer a po zvyšok pracovného týždňa.

Výsledky ukazujú, že veľká väčšina, až 68 percent parkujúcich rezidentov, nachádza po zavedení novej parkovacej politiky parkovacie miesto tam, kde potrebuje. Zavedené rezidentské parkovanie chce ponechať v dnešnom stave alebo s navrhovanými úpravami až 85 percent držiteľov rezidentských kariet v zóne Silvánska. Veľká časť, až 72 percent rezidentov, ktorí mali vyhradené parkovacie miesto, sa vyslovila v prospech nového parkovacieho režimu zóny bezvýhradne alebo s výhradami. Len niečo viac ako štvrtina bývalých držiteľov vyhradeného parkovania sa vyslovila pre návrat do režimu pred zavedením pilotného projektu rezidentskej zóny parkovania.

Len tesná nadpolovičná väčšina (53 percent rezidentov) sa vyslovila pre uvoľnenie parkovacieho režimu v zóne Silvánska počas piatkov a sobôt pre návštevníkov a možnosť voľného parkovania pre rezidentov aj nerezidentov. Vzhľadom na tesný výsledok v tejto otázke budú pracovníci miestneho úradu monitorovať počty vozidiel počas víkendov v danej lokalite až do 22. októbra. Prípadné rozhodnutie o zmene režimu prijme miestny úrad na základe vyhodnotenia zozbieraných dát z tohto pozorovania. Zavedenie každej z ďalších parkovacích zón rezidentov bude rovnako ako v prípade zóny Silvánska sprevádzané kontinuálnym monitoringom situácie stavu vozidiel, názorov a nových podnetov rezidentov. Parkovacia politika je živý organizmus a nikdy nekončiaci proces. Aj do budúcna pôjde vždy o hľadanie rovnováhy medzi vznesenými požiadavkami obyvateľov a možnosťami našej mestskej časti.

Nedostatočný plán náhradnej dopravy, nedostatok vodičov, nulová informovanosť obyvateľov a slabá garancia dodržiavania termínov. V takomto stave je príprava rekonštrukcie električkovej trate do Karlovej Vsi, ktorú pripravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Ľudia potrebujú jasné informácie o etapách rekonštrukcie a vizualizácie náhradných trás a obmedzení.

Hlavné mesto dodnes neinformovalo obyvateľov Karlovej Vsi, ktorých sa rekonštrukcia trate dotkne najviac, o rozsahu prác. Budúci rok bude z dôvodu rekonštrukcie trate pre našich obyvateľov náročný. Magistrátu sme ponúkli a stále ponúkame naše priestory pre verejnú prezentáciu plánu organizácie výstavby a s tým súvisiacej organizácie náhradnej dopravy. Očakávali by sme od mesta viac informácií,“ upozornila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Starostka preto opätovne požiadala mesto o verejnú prezentáciu k tejto téme.

Znepokojujúco pôsobí informácia, ktorú zverejnil portál imhd.sk, že električky s kapacitou 242 ľudí (informácie TU) nahradia kĺbové autobusy s kapacitou 151 osôb (informácie TU). Mesto nedisponuje dostatočným počtom týchto vozidiel. V dopravnej špičke pritom električky jazdia približne každé tri minúty. Kĺbové autobusy by teda museli jazdiť každých 90 sekúnd.

Dopravnú tepnu do časti Dlhé diely, ktorou je Molecova ulica, je potrebné počas výstavby odstaviť. Hlavné mesto plánuje hromadnú aj individuálnu dopravu presmerovať cez ulice Janotova a Baníkova, ktoré na takúto intenzívnu dopravu nie sú uspôsobené. V záujme urýchlenia prác hlavné mesto žiada, aby mohli byť práce vykonávané v noci a počas dní pracovného pokoja.

Sme pripravení reagovať na takúto situáciu, ale žiadame verejnú prezentáciu plánu výstavby aj náhradnej dopravy, aby sa obyvatelia pripravili na nevyhnutné zmeny,“ upozornila starostka Dana Čahojová. Rekonštrukcia električkovej radiály je nevyhnutná, ale magistrát by mal garantovať, že pri povolení prác v noci a počas voľných dní dôjde k výraznému skráteniu dĺžky rekonštrukcie.

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej časti Karlova Ves hľadá ekonóma alebo ekonómku. Požiadavky môžete nájsť ak kliknete SEM

Svoje životopisy posielajte na adresu: eva.hornikova@zskarlova61.sk

Foto: Facebook ZŠ Karloveská 61

Pre návštevníkov letných kúpalísk Rosnička, Delfín, Tehelné pole, Zlaté piesky sú pripravené počas mesiacov júl – august bezplatné animácie pre dospelých a deti. Aktuálny rozvrh cvičení nájdete zverejnený na jednotlivých kúpaliskách a na web stránke mestskej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ). Informácie nájdete aj TU

 

 

Namiesto sterilne pokosených trávnikov lúky plné kvetov, farebných motýľov a včiel. To všetko v prostredí hlavného mesta. V bratislavskej Karlovej Vsi budú toto leto kosiť niektoré plochy v špeciálnom režime. Ľudia dali samospráve tipy na to, ako ešte viac zlepšiť životné prostredie. Nevzhľadné sídliskové múry chcú pokryť brečtanom a privítali by jazierko v tamojšom parku, ako nástroj na zmiernenie letných horúčav, ktorých aj v súvislosti so zmenou klímy v meste neustále pribúda.

Sme jedna z najzelenších častí Bratislavy. Mestské prostredie stráca kvalitnú zeleň, preto je potrebné vytvárať napríklad kvitnúce biokoridory. Sú nielen potravou pre včely, čmeliaky či motýle, ale zároveň pohlcujú prach, zvyšujú vlhkosť a priaznivo regulujú teplotu prostredia počas leta, povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Trávniky s osobitným režimom kosenia plné kvetov sú v lokalitách Nad lúčkami, v Parku SNP, ale aj na Hlaváčikovej ulici.

Aktívni sú v Karlovej Vsi aj obyvatelia. Desiatky z nich poslali počas apríla a mája svoje tipy na zlepšenie životného prostredia. „Námety, čo všetko by sme mohli urobiť, sú nielen povzbudzujúce, ale viaceré z nich aj podnetné a budeme sa nimi zaoberať,“ informovala projektová manažérka európskeho projektu PERFECT Zuzana Hudeková. Prekvapením bolo, že mnohí ľudia sú ochotní zapojiť sa do dobrovoľníckych prác. Vznikla nám tak cielená databáza aktívnych obyvateľov, ktorá je otvorená aj naďalej,“ doplnila starostka Dana Čahojová.

Aj spomínané aktivity sú súčasťou projektu PERFECT, do ktorého je okrem Karlovej Vsi zapojených niekoľko ďalších európskych miest. Je zameraný na problematiku ochrany zelene, prírody a jej rozmanitosti. Je financovaný z prostriedkov Európskej komisie. Viac informácií nájdete na linku TU

So zmeneným režimom kosenia na niektorých plochách začala Karlova Ves v rámci projektu Mestské včely, ktorý realizuje v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica. Nekosené kruhy Nad lúčkami – na Sumbalovej ulici sa stali symbolom mestskej divočiny a prezentácie prirodzeného prostredia priaznivého pre opeľujúci hmyz aj pre ľudí.

 

Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za vlaňajší rok sa skončilo s prebytkom 326-tisíc eur. Na hospodárenie stačili samospráve tie zdroje, ktoré získala z príjmov a nemusela predávať majetok. Záverečný účet a presun ušetrených prostriedkov najmä do rezervného fondu schválili karloveskí poslanci dnes popoludní.

Najviac prostriedkov Karlova Ves vlani investovala do školstva. Na prevádzku materských a základných škôl išlo približne 60 percent rozpočtu. Mestská časť sa nezadlžovala, hospodárenie sa dá považovať za konzervatívne, vytvárajúce určitú finančnú rezervu pre pripravovane investície do skvalitnenia verejnej infraštruktúry a zlepšenia podmienok pre život v Karlovej Vsi,“ informoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Prebytok navrhla mestská časť rozdeliť do rezervného fondu (173.100 eur), na opravu škôl (150.000 eur) a do fondu zelene a ochrany prírody (3.500 eur).

Milí rodičia,

mestská časť Bratislava-Karlova Ves si vás dovoľuje informovať, že na základe zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy počas mesiacov júl a august bola rozšírená prevádzka v MŠ Borská 4 počas celého mesiaca júl. Prevádzku ďalších materských škôl si môžete pozrieť TU

Novinkou tohtoročného kultúrneho a športového leta v bratislavskej Karlovej Vsi budú Folkové večery u Marka Twaina. Odohrajú sa v prírodnom prostredí karloveskej zátoky. Pre filmových fanúšikov je pripravené obľúbené letné kino pod šírym nebom. Hudobní fajnšmekri sa môžu tešiť na koncerty v botanickej záhrade.

Tretí ročník kultúrneho a športového leta sa ponesie nielen v rozmanitej dramaturgii, ale je to zároveň aj prehliadka pekných karloveských reálií. Všetky podujatia sú bezplatné,“ informovala vedúca oddelenia kultúry Adriána Majka. Za najväčšiu lahôdku považuje práve tohtoročnú novinku v podobe folkových koncertov Nanyho Hudáka, Petra Janků, či Ada Juráčka.

Miestna knižnica po prvý krát pozýva na letné čítanie v komunitnej záhrade pred knižnicou. Uskutoční sa 13. júla a 3. augusta o 10. h. Čítať budú nielen osobnosti, ale aj deti a rodičia. V prípade nepriaznivého počasia sa bude čítať vo vnútri knižnice.

Sklamaní nebudú ani filmoví nadšenci. Filmové leto v Líščom údolí prinesie letné komédie aj filmy vybraté v spolupráci z Asociáciou slovenských filmových klubov na Slovensku. Keďže pôjde o prírodné kino, divákom budú ponúknuté repelenty, deky a občerstvenie. V júli sa začne premietať o 21.00 h a v auguste o 20.30 h.

Séria komorných koncertov v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom ponúkne v botanickej záhrade takých interpretov ako Spektrum Quartett, SwinGang a príde aj Andra Bučko s hosťami. Pre rodiny s deťmi sú pripravené Rozprávkové pondelky a kreatívne dielne, ktoré sa budú striedať na Nám sv. Františka a na Pribišovej ulici.

Športoví nadšenci si budú môcť bezplatne zacvičiť vo Vodárenskej záhrade na Devínskej ceste. Cvičiť sa bude od pondelka do štvrtka vždy o 18.00 h. Stačí si priniesť karimatku. Podujatia sú organizované v spolupráci s Karloveským športovým klubom a Vodárenským múzeom.

LETÁK KARLOVESKÉHO LETA 2017 NÁJDETE TU

My nič, my muzikanti. Asi tak sa podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej správa magistrát hlavného mesta v otázke rekonštrukcie električkovej trate v Karlovej Vsi, za ktorú nesie plnú zodpovednosť. Termíny sa neustále odkladajú, ale lávky, schodiská, nástupiská aj prístrešky sú v dezolátnom stave a v 21. storočí plné bariér.

Opakovane sme požiadali pána primátora o predstavenie projektu rekonštrukcie a plánu náhradnej dopravy verejnosti. Zo strany magistrátu zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď,“ povedala starostka Dana Čahojová. Dôvodom na vážne obavy je podľa nej najnovšie vyjadrenie primátora hlavného mesta. Ivo Nesrovnal pripustil, že sa s rekonštrukciou začne až na budúci rok. Ten je zároveň rokom volebným.

Opakuje sa tak scenár rekonštrukcie električkovej trate v Dúbravke, ktorá sa robila pod časovým tlakom v závere funkčného volebného obdobia primátora Ftáčnika a skončila sa s mnohými technickými nedostatkami. Dana Čahojová vyslovuje obavy, že obyvatelia Karlovej Vsi budú vystavení nielen nadmernej záťaži z obmedzenia dopravy, ale aj tlaku na vykonávanie stavebných prác v noci a v dňoch pracovného pokoja.

Mesto pôvodne avizovalo začiatok prác na jeseň minulého roka. V novoročnom príhovore primátor ohlásil začiatok prác na apríl tohto roka. Skutočnosť ukazuje, že zlyháva aministratívna a projektová pripravenosť.

Historicky prvý ročník festivalu Karlsdorf Platz, ktorý sa uskutoční počas prvého letného víkendu, bude kombináciou histórie a komunitných aktivít. To všetko v prírodnom prostredí lokality Kráľova hora. Pripravená je aj špeciálna vychádzka za spevom vtákov.

Na túto obľúbenú lúku našich Karlovešťanov si už robili zálusk developeri. Lokalitu treba naďalej chrániť. Sobotňajším podujatím v príťažlivom prostredí nenásilným spôsobom predstavíme históriu Karlovej Vsi aj jej súčasnosť, v podobe aktivít občianskych združení, ktoré tu pôsobia a našich obyvateľov,“ povedala starostka Dana Čahojová.

Krásne zákutia si návštevníci môžu vychutnať už ráno o 8.30 h a to zaujímavou tematickou vychádzkou Za spevom vtákov. Návštevníci, ktorí sa k nám chystajú, sa ešte stále môžu prihlasovať,“ informovala vedúca Oddelenia kultúry Adriana Majka. Urobiť tak môžu prostredníctvom e-mailu rezervacie@karlovaves.sk

Od 10.00 do 17.00 h je pripravený bohatý program. Okrem historického tábora mladých šermiarov sa predstavia remeselníci v stánkoch Združenia cechu historických remesiel. Športovými aktivitami bude sprevádzať prvý zbor skautov Baden-Powella. V Karloveskej komunitnej uličke bude verejnosti odprezentovaných niekoľko environmentálnych projektov.

Podujatie organizuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Templári z hradu Bagras a občianskym združením Lúka, a to vďaka podpore Bratislavského kraja.

Foto: ilustračné

Vážení občania,

od 1. 7. 2017 sa bude na uliciach Veternicová a Hlaváčiková realizovať dopravné značenie s cieľom vytvoriť pilotný projekt – Rezidenčnú parkovaciu zónu, ktorá bude platiť od 1. 9. 2017.

Platnosť vyhradených parkovacích miest na týchto komunikáciách končí 30. 6. 2017. V platnosti zostávajú len miesta pre ŤZP a niekoľko svojpomocne vybudovaných parkovacích miest.

Prosíme Vás o rešpektovanie pokynov dodávateľa dopravného značenia. Zákaz parkovania pre konkrétnu lokalitu bude určený prenosným dopravným značením na začiatku komunikácie a týka sa aj vyhradených parkovacích miest pre ŤZP.

V zóne budú vyznačené parkovacie miesta – 90% pre rezidentov Karlovej Vsi a 10% pre občanov, ktorí nie sú rezidentmi Karlovej Vsi.

Nárok na parkovaciu kartu má obyvateľ s trvalým pobytom v parkovacej zóne (to znamená obyvateľ s trvalým pobytom na ulici Veternicovej a Hlaváčikovej), ktorý je držiteľom vodičského preukazu a preukáže vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu.

Rezidentskú parkovaciu kartu si v prípade splnenia podmienok na jej vystavenie a po predložení potrebných dokladov budete môcť bezplatne vyzdvihnúť od 10. 7. 2017 na Miestnom úrade MČ Bratislava – Karlova Ves. Kartu Vám vyrobíme na počkanie.

Podmienky na vydávanie rezidentských parkovacích kariet nájdete po kliknutí SEM

Nie je potrebné vyzdvihnúť si kartu hneď v prvý deň vydávania, pokojne môžete prísť v priebehu júla alebo augusta. Predídete tak dlhému čakaniu na úrade. Karty sa neminú, sú viazané na EČV, takže každý, kto má na kartu nárok, ju dostane. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 707 11 275.

Miestny úrad

MČ Bratislava – Karlova Ves