menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

rozhodnutie

Staré grunty 52A-Nadstavba bytového domu a stavebné úpravy na terase a streche bytového domu-PhDr. Tomáš Kuchárek-DPS-výzva

Baníkova 2, byt č. 2, prízemie, prístavba loggie, Jana Špráchalová-oznámenie o začatí kolaudačného konania

Matejkova-Nad sihoťou – REDING, s.r.o.-Existujúce objekty – asanácie-výzva a prerušenie konania

Dúbravská cesta, Dostavba areálu Westend-PO CROSSING, Westend Crossing, a.s. – návrh na kolaudáciu časti stavby

Nad lúčkami, Bytový dom, Nad Lúčkami, s.r.o. – rozhodnutie o umiestnení stavby

Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt Crossing, žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 2 – zverejnenie informácie

Dúbravská cesta-Dostavba areálu Westend -PO Cossing-Horná stavba, blok T, 6.NP-KK-zverejnenie informácie

8 rodinných domov Staré Grunty uzatvorenie loggií_Oznámenie o začatí konania

Karloveská, Svíbová, Rozšírenie optickej siete Slovak telekom, a.s.-ozn

Živicová o. UR