menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017:

Záverečný účet mestskej časti za rok 2017:

Čerpanie rozpočtu:

Rozpočtové opatrenia starostky za rok 2016:

  • Rozpočtové opatrenie 1-2016
  • Rozpočtové opatrenie 2-2016
  • Rozpočtové opatrenie 3-2016
  • Rozpočtové opatrenie 4-2016
  • Rozpočtové opatrenie 5,6-2016
  • Čerpanie rozpočtu:

    trubinyiova_2016-09-13_13-49-06

    trubinyiova_2016-09-13_13-48-54