menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.

Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves

November 2021

Bližšie informácie nájdete na webstránke projektu MITADAPT.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa bude zastupiteľstvo konať online.

Priamy prenos zo zasadnutia zastupiteľstva môžete v priebehu jeho konania sledovať na www.zastupitelstvo.sk.

Október 2021

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt PERFECT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt MITADAPT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.

Pozvánka:

Pozvanka 20MiZ-2021-09-28

Materiály:

01-Plnenie uzneseni MiZ

02-Navrh na zmenu rozpoctu

03-Monitorovacia sprava 2021

04-Navrh VZN-prispevky zakonnych zastupcov

05-Navrh VZN-spadove MS

06-Navrh VZN ktorým sa meni VZN 5-2019 o dotaciach

07-Zmluva o spolupraci-odtahova sluzba

08-Pravidla participativneho rozpoctu-PARTeR

09-Komunitny plan 2022-2024

10-Projekt React EU-rekonstrukcia KCK

11-Zamer vybudovat ZSS Borska 2

12-Navrh na uzavretie NZ na pozemok

12-Navrh na uzavretie NZ na pozemok-priloha

13-Najom pozemku-Spanitzova

13-Najom pozemku-Spanitzova-priloha1

13-Najom pozemku-Spanitzova-priloha2

14-Odpustenie nedoplatku-Dlhacik

14-Odpustenie nedoplatku-Dlhacik-priloha

15-Najom NP-Bediova

15-Najom NP-Bediova-priloha1

15-Najom NP-Bediova-priloha2

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor-priloha1

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor-priloha2

17-Najom NP v SS Tilgnerova

17-Najom NP v SS Tilgnerova-priloha1

17-Najom NP v SS Tilgnerova-priloha2

18-Odkupenie pozemku-chodník Mokrohajska

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-Koordinacna situacia

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-situacia_geodeticke podklady pre projektove práce

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-tabulka identifikacia pozemkov

19-Najom NP-CirKus Kus

20-Ziadost-predlzenie terminov-LUPY

21-Informacia o vybavenych interpelaciach

21-Informacia o vybavenych interpelaciach-priloha

Infomaterial1-Rozpoctove opatrenie 2021-01

Infomaterial2-Rozpoctove opatrenie 2021-02

Hlasovanie:

Hlasovanie z 20. zasadnutia MiZ 2021, konaného dňa 28.09.2021

Uznesenia:

Uznesenia 20MiZ 2021_232-253

Zápisnica:

Zápisnica z 20. zasadnutia MiZ konaného 28.9.2021

Videozáznam:

Videozáznam z 20. zasadnutia MiZ konaného 28.9.2021