menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Priamy prenos zo zasadnutia zastupiteľstva môžete v priebehu jeho konania sledovať na www.zastupitelstvo.sk.

Podmienky prihlasovania sa do výberového konania na riaditeľa MŠ Majerníkova 60

Zápisnica z výberového konania

Karlova Ves pozýva všetky deti na otvorenie nového detského ihriska na Adámiho ulici.

Ihrisko je prispôsobené zdravotne znevýhodneným deťom. Tešíme sa na Vás!

Ak netrpezlivo čakáte na otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na rok 2022, nasledujúce riadky sú určené vám.

Pripravujeme pre vás nový, jednoduchší a operatívnejší spôsob podávania žiadostí, ktorý si vyžaduje zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Táto zmena by sa mala udiať schválením na riadnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Karlova Ves, pripravovanom na 14. decembra 2021.

Po tomto termíne bude uverejnená výzva v súlade s pripravovaným VZN.

Podávanie žiadostí bolo už v septembri predĺžené do 30. januára 2022, takže na ich prípravu a podanie bude dostatočný časový priestor.

Už dnes sa tešíme na vaše nové projekty určené na skvalitňovanie života v Karlovej Vsi.

Anna Zemanová, predsedníčka Dotačnej komisie Bratislava-Karlova Ves

November 2021

Bližšie informácie nájdete na webstránke projektu MITADAPT.

Október 2021

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt PERFECT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt MITADAPT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.