menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Nad Lúčkami, Pribišova, Majerníkova, H.Meličkovej. Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita ZŠ Sv. Františka z Assisi

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveské rameno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Púpavová, Kuklovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Ľ. Fullu

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Ružinov, lokalita Zvolenská, Miletičova, Budovateľská, Belehradská, Kukorelliho park

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Kuklovská, Ľudovíta Fullu, Hudecová, Nabělkova, Baníkova, Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality F. Kostku, Kuklovská, Karloveská, Novackého, Adámiho, Nabělkova, Majerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Líščie údolie, Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad Lúčkami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Mamateyova