menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita

2020_064430_Oznamenie_verejna_vyhlaska_RUSES BA

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Kuklovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Ľudovíta Fullu

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita MŠ Pri Kríži

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Šaštínska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Ilkovičova

Oznámenie verejnou vyhláškou – Žiadosť o výrub drevín k zámeru Polyfunkčný komplex Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie