menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Dúbravka, lokalita Jadranská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita MŠ Holíčska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Humenské námestie, Beňadická, MŠ Turnianska, ZŠ Budatínska, Vyšehradská, Šášovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Lamačská cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Karola Adlera, Cabanova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Nejedlého, MŠ Galbavého, MŠ Švantnerova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Na Riviére

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Botanická

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Dúbravka, lokalita MŠ Ušiakova, Bilíkova, Ožvoldíkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Lackova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pernecká

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta