menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Svrčia

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Bazovského, Ľ. Zúbka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita M. Curie Sklodowskej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie Dlugoš

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Oznámenie o výrube a oreze porastu SVP

Upovedomenie predĺženie platnosti rozhodnutia Byteria

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Iskerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Smolenická

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Belinského