menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Svrčia

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Litovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, lokalita Čsl. tankistov

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Tilgnerova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Baníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Romanova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita cintorín Karlova Ves

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie