menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Ostrovom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Dunajom

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – nového prejednania a rozhodnutia – lokalita Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Iskerníkova.docx

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Tománkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Segnerova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Tilgnerova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita MŠ Fedákova, K. Adlera, Cabanova