menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

upovedomenie hl.m. Nad Lúčkami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Tománkova, Hlaváčikova, Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hany Meličkovej, Ľ. Fullu, Kuklovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí výrubového konania MU_KV20210014053

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Dúbravská cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Batkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Nemčíkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Komonicová