menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Bratislava – Nové Mesto, lokalita Zátišie, Račianska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Na Riviére

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Na Riviére

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Majerníková

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Karloveská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Botanická 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Komonicová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Jamnického