menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Karloveská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Botanická 

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Komonicová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Jamnického

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Bratislava-Staré Mesto

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Kresánkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Pernecká

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – lokalita Malokarpatské nám.