menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Colnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Púpavová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Majerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mlynská Dolina

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Ilkovičova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Nové Mesto, lokalita Ľudové nám., Nám. Biely kríž, Hattalova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. KVZIVP60520206345LG z dňa 4.3.2020, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OU BA-OSZP3-2021024259-009MIA z dňa 5.2.2021 – lokalita Matejkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad lúčkami

Oznámenie o oreze a výrube porastu na Vydrici v k. ú. Karlova Ves a Staré Mesto