tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla OPEL Astra, MA930BE, stojí na parkovisku v Karloveskom ramene

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Cesta na Červený most

Zverejnenie verejnou vyhláškou

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Dúbravka, lokality Cabanova, Nejedlého, Damborského, Bazovského

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla FORD modry, BA880ZT

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia č. KV/ŽP/3108/2022/17088/MK z dňa 12.8.2022, mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Mamateyova

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla BMW combi, s českou EČV

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Matejkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Staré Mesto, lokalita Dvořákovo nám., Sľubekova záhrada, Broskyňová