menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Ilkovičova

Oznámenie verejnou vyhláškou – Žiadosť o výrub drevín k zámeru Polyfunkčný komplex Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Adámiho

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Mokrohájska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Kuklovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Nové Mesto, lokalita Makovického 4

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06 – oznámenie o zmene strategického dokumentu

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Meteorova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Dúbravská cesta