menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Mokrohájska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Bagarova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Majerníkova

Upovedomenie o začatí konania v veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Šaštínska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Sološnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Kuklovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Púpavova