menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Na Riviére 34

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita
Devínska cesta č. 1

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Andrusovova, Švabinského, Prokofievova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality ZUŠ Sekulská, Púpavová, Karloveská, Donnerova, Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita ZUŠ Jozefa Kresánka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská 34

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Nad Lúčkami, Pribišova, Majerníkova, H.Meličkovej. Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita ZŠ Sv. Františka z Assisi

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveské rameno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Púpavová, Kuklovská