menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita M. Curie Sklodowskej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie Dlugoš

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Oznámenie o výrube a oreze porastu SVP

Upovedomenie predĺženie platnosti rozhodnutia Byteria

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Iskerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Smolenická

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Belinského

upovedomenie hl.m. Nad Lúčkami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Tománkova, Hlaváčikova, Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hany Meličkovej, Ľ. Fullu, Kuklovská