menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pernecká

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Staré Mesto – Záhrebská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré
Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie Údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Adámiho

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mokrohájska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská/Púpavová, Nabělkova