menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad Lúčkami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Mamateyova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Nové Mesto, lokalita Višňová, Junácka, Mikovíniho, J. Cígera-Hronského

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Pod Rovnicami, Kuklovská, Nabělkova, J.Stanislava

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Park SNP

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita MŠ Fedinova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Silvánska, Donnerova, Tilgnerova, J. Stanislava, Fadruszova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Dúbravka, lokalita Jadranská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita MŠ Holíčska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Humenské námestie, Beňadická, MŠ Turnianska, ZŠ Budatínska, Vyšehradská, Šášovská