menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Molecova, H. Meličkovej, Nad lúčkami, Litovská, Borská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dlhé diely III.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dlhé Diely III

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mlynská dolina

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Devínska cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hlaváčiková

Verejná vyhláška – mimoriadne povolenie lovu na nepovolenej ploche

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad Lúčkami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Iskerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty