tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveské Rameno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Na Riviére

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad lúčkami, Hlaváčikova, J. Stanislava, Donnerova, Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia č. KV/ŽP/3136/2021/17727/MS zo dňa 5.11.2021, lokalita Iskerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Botanická

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Baníkova, Majerníkova, Kuklovská, Hlaváčikova, Jurigovo nám.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Konventná

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Majerníkova, ZUŠ Sekulská, Púpavová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita F. Kostku, Nad lúčkami, Molecova