tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Baníkova, Majerníkova, Kuklovská, Hlaváčikova, Jurigovo nám.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Konventná

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hany Meličkovej

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Majerníkova, ZUŠ Sekulská, Púpavová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita F. Kostku, Nad lúčkami, Molecova

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia KV/ŽP/745/2022/554/MS z dňa 13.1.2022, lokality Nad Lúčkami, Pernecká

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia KV/ŽP/751/2022/2332/MS z dňa 7.2.2022, lokality Karloveská/Púpavová, Nabělkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia KV/ŽP/400/2022/4749/MS z dňa 3.3.2022, lokalita Kuklovská

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia KV/ŽP/2741/2022/12622/MS z dňa 8.6.2022, lokality Silvánska, Donnerova, Tilgnerova, J. Stanislava, Fadruszova

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia KV/ŽP/3296/2022/20036/MS z dňa 28.9.2022, lokality Kuklovská, Ľudovíta Fullu, Hudecová, Nabělkova, Baníkova, Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Adámiho

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Litovská