menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Šaštínska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Ružinov, lokalita Kulíškova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla RENAULT dodávka, žltý, bez EČV, stojí na Ľ.Fullu 3

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mokrohájska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty, Svrčia

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská 63

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Colnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Púpavová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Majerníkova