menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Ambroseho, Haanova, Hrobáková, Mlynarovičova, Osuského, Romanova

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Poverenie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Levárska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita J. Stanislava, Kuklovská, Majerníkova, L. Sáru

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Šaštínska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Ružinov, lokalita Kulíškova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla RENAULT dodávka, žltý, bez EČV, stojí na Ľ.Fullu 3