menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mokrohájska

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty, Svrčia

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská 63

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Colnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Púpavová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Majerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Mlynská Dolina

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Ilkovičova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Nové Mesto, lokalita Ľudové nám., Nám. Biely kríž, Hattalova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pod Rovnicami