menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Nejedlého, MŠ Galbavého, MŠ Švantnerova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Na Riviére

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Botanická

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Dúbravka, lokalita MŠ Ušiakova, Bilíkova, Ožvoldíkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Lackova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pernecká

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Dúbravská cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Staré Mesto – Záhrebská

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré
Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie Údolie