menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. KVZIVP60520206345LG z dňa 4.3.2020, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OU BA-OSZP3-2021024259-009MIA z dňa 5.2.2021 – lokalita Matejkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad lúčkami

Oznámenie o oreze a výrube porastu na Vydrici v k. ú. Karlova Ves a Staré Mesto

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Na Riviére 34

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita
Devínska cesta č. 1

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Andrusovova, Švabinského, Prokofievova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality ZUŠ Sekulská, Púpavová, Karloveská, Donnerova, Pod Rovnicami

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita ZUŠ Jozefa Kresánka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská 34