menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka MiR_12-2020_12_01

Uznesenia 12MiR 2020-12-01

Zapisnica 12MiR 2020-12-01

Pozvánka MiR_11-2020_09_08

Uznesenia 11MiR 2020-09-16

Zapisnica 11MiR 2020-09-16

Pozvánka MiR_10-2020_06_16

Uznesenia 10MiR 2020-06-16

Zapisnica 10MiR 2020-06-16

Pozvanka MiR_09-2020_01_28

Zapisnica 09MiR 2020-01-28

Uznesenia 09MiR 2020-01-28

VZN o nakladaní s bytmi a ubytovacími zariadeniami

Na predĺženie vyhradeného parkovania budeme akceptovať žiadosti podané do 31.12.2020. Po tomto termíne budú nepredĺžené parkovacie miesta  prideľované novým žiadateľom na základe žiadosti podaných od 01.01.2021.

Na predĺženie vyhradeného parkovania budeme akceptovať žiadosti podané do 31.12.2020. Po tomto termíne budú nepredĺžené parkovacie miesta  prideľované novým žiadateľom na základe žiadosti podaných od 01.01.2021.

AF ROZH 468 2020 15727

Rozhodnutie_Creditkonsult_J.Stanislava_obmurovanie gar boxov

Za deň doručenia tejto písomnosti sa považuje 15. deň jej vyvesenia, t.j. 23.10.2020

Upovedomenie Turanskí

AP- zverejnenie – 2543-2020- 15480