menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Predseda komisie: Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Členovia komisie: JUDr. Petra Hudáková, Ing. Richard Jajcay, MBA, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník.

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie:

Členovia komisie: Mgr. Anton Šmotlák – za Team Bratislava, Ing. Vanda Prikler – za Progresívne Slovensko, Ing. Martin Masár – za Sloboda a solidarita, Ing. Peter Lenč – za Starostovia a nezávislí kandidáti.

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD, Ing. Lenka Hájeková, JUDr. Petra Hudáková, MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Zuzana Volková, Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká.

Zápisnice:

Pozvanka MiR_16-2021_06_15

Uznesenia 16MiR 2021-06-15

Zapisnica 16MiR 2021-06-15

Pozvánka MiR_15-2021_05_25

Uznesenia 15MiR 2021-05-25

Zapisnica 15MiR 2021-05-25-3MIM

Pozvánka MiR_14-2021_04_13

Uznesenia 14MiR 2021-04-13

Zapisnica 14MiR 2021-04-13

Pozvánka MiR_13-2021_02_09

Uznesenia 13MiR 2021-02-09

Zapisnica 13MiR 2021-02-09

Pozvánka MiR_12-2020_12_01

Uznesenia 12MiR 2020-12-01

Zapisnica 12MiR 2020-12-01

Pozvánka MiR_11-2020_09_08

Uznesenia 11MiR 2020-09-16

Zapisnica 11MiR 2020-09-16

Pozvánka MiR_10-2020_06_16

Uznesenia 10MiR 2020-06-16

Zapisnica 10MiR 2020-06-16

Pozvanka MiR_09-2020_01_28

Zapisnica 09MiR 2020-01-28

Uznesenia 09MiR 2020-01-28