menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN o nakladaní s bytmi a ubytovacími zariadeniami

Na predĺženie vyhradeného parkovania budeme akceptovať žiadosti podané do 31.12.2020. Po tomto termíne budú nepredĺžené parkovacie miesta  prideľované novým žiadateľom na základe žiadosti podaných od 01.01.2021.

Na predĺženie vyhradeného parkovania budeme akceptovať žiadosti podané do 31.12.2020. Po tomto termíne budú nepredĺžené parkovacie miesta  prideľované novým žiadateľom na základe žiadosti podaných od 01.01.2021.

AF ROZH 468 2020 15727

Rozhodnutie_Creditkonsult_J.Stanislava_obmurovanie gar boxov

Za deň doručenia tejto písomnosti sa považuje 15. deň jej vyvesenia, t.j. 23.10.2020

Upovedomenie Turanskí

AP- zverejnenie – 2543-2020- 15480

Upovedomenie hlošina H.M.

Upovedomenie – Dúbravka 3lokality

Upovedomenie – hl.m. Jurigovo nám.-Karloveská

Upovedomenie – Sopirová

Upovedomenie Mokrohájska javor