menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie výsledkov VK_web

Zápisnica

AF OZN-zmena umiestnenia stavby

ZM 28 2020 12672 OZN

ZM OZN 29 2020 12675

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ v rozsahu: priestor č. T.01.N.08 na 1.NP s účelom gastronomickej prevádzky a výdajne jedál

Zverejnené v súlade s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2020

Upovedomenie – Petržalka Hrobákova

Upovedomenie – hl.m. L.Ú.59

Upovedomenie – hl.m.Pupavova 10-22

Upovedomenie – Dúbravka Pri Kríži, Cabanová

Upovedomenie Kermietovci

upovedomenie Sís cintorín Slávičie Úodlie

Upovedomenie Janotova 14-16