tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenia Hl.m. nekonečné schody

Upovedomenie Metrostav Svrčia

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: recepčný / recepčná. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Plavčík / plavčíčka. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

AF OZN 1830 2020 12346

Oznamujeme stravníkom, že od 10.8.2020 až do 21.8.2020 bude prevádzka jedálne na Karloveskej 32 zatvorená, na základe nariadenia Regionálneho úradu zdravotníctva SR, z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid 19. Náhradné stravovanie vybavuje oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Informácie Vám poskytneme na tel. čísle: 0940 637 100

Oznámenie výsledkov VK_web

Zápisnica

AF OZN-zmena umiestnenia stavby

ZM 28 2020 12672 OZN

ZM OZN 29 2020 12675

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ v rozsahu: priestor č. T.01.N.08 na 1.NP s účelom gastronomickej prevádzky a výdajne jedál

Zverejnené v súlade s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2020

Upovedomenie – Petržalka Hrobákova