menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

ZK-v2020- ROZH 513-2176

Upovedomenie RAPID-IS

Upovedomenie Hauskrecht architects

Upovedomenie Entropia

ZK – OZN- 3303-2019-21162

Upovedomenie múr Ľ. Fullu

Upovedomenie Šturdíková

Zverejnenie informácie o začatí Kolaudačného konania Westend priestor 1.NP T.01.N08

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia_Westend Crossing, a.s., 101 Drogerie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Kolaudačné rozhodnutie na hore uvedenú stavbu nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019

Informácia SVP výrub Vydrica

Upovedomenie Jurištová borovica

Upovedomenie Jurištová vtáčí zob