menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

obchodná súťaž

Upovedomenie Mechura

1. Upovedomenie – Ružinov 9lokalít

Upovedomenie NANO_BIO_LAB

Upovedomenie SAV UACH

Oznamenie vysledkov OVS Nova lodenica

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves hľadá upratovačku do školy na Tilgnerovej ulici č. 14.

Mailový kontakt:riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Telefonický kontakt:65422545

1924-2019-AP „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ -návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania – zverejnenie informácie.

Rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

podmienky Lodenica

oznámenie
prihláška
čestné vyhlásenie
výberové konanie
situačná mapa


Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1
Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2
Výkaz výmer – Dosadenie prícestnej zelene
Výkaz výmer – Pilotné riešenie zníženia letných horúčav na verejnom priestranstve
Výkaz výmer – Rozvoj zelenej infraštruktúry
VÝZVA Zelen Pribisova
zmluva-o-dielo-zelen_Pribišova