menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie múr Ľ. Fullu

Upovedomenie Šturdíková

Zverejnenie informácie o začatí Kolaudačného konania Westend priestor 1.NP T.01.N08

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia_Westend Crossing, a.s., 101 Drogerie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Kolaudačné rozhodnutie na hore uvedenú stavbu nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019

Informácia SVP výrub Vydrica

Upovedomenie Jurištová borovica

Upovedomenie Jurištová vtáčí zob

obchodná súťaž

Upovedomenie Mechura

1. Upovedomenie – Ružinov 9lokalít

Upovedomenie NANO_BIO_LAB

Upovedomenie SAV UACH