menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyzva Rozvoz stravy

Vyzva Priprava a rozvoz stravy

Príloha č. 1 k výzve_NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Prílohač. 2 k výzve_ČESTNÉ VYHLÁSENIE

_Priloha c. 3_Zmluva o dodávke a rozvoze stravy

 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Kuklovska

Príloha č. 3 k výzve – VÝKAZ VÝMER _pre nacenenie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Kuklovska

ZMLUVA O DIELO

Príloha č. 1 k výzve – NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Prílohač. 2 k výzve – ČESTNÉ VYHLÁSENIE

projektová dokumentácia

https://www.karlovaves.sk/aktuality/fotodokumentacia/

VÝZVA vybavenie kuchyn

Čestné vyhlásenie vybavenie kuchyn

Návrh na plnenie kriterii vybavenie kuchyn

Príloha č. 1_Kolískova + Fullu + Borská_súťaž

Oznamenie o zamere prenajat majetok_6__2019

OVS – Nová lodenica-.zver. zám. jún.19

Predĺž.zmlúv-Stará lodenica-.zver. zám. jún.19

Upovedomenie SVB Hudecova

mu_KV20190010608

VÝZVA Zelen Pribisova

zmluva o dielo- zelen_horucavy_zelena infrastruktura

Návrh na plnenie kriterii zelen_horucavy_zelena infrastruktura

Výkaz výmer – Rozvoj zelenej infraštruktúry

Výkaz výmer – Pilotné riešenie zníženia letných horúčav na verejnom priestranstve

Výkaz výmer – Dosadenie prícestnej zelene

ostatné zákazky TU

VÝZVA Rekonštrukcia strecha skolka Majernikova

Čestné vyhlásenie

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Majernikova

Zmluva o dielo Komplexná rekonštrukcia strechy Majerníkova 11

Vykaz vymer Majerníkova 11

Krycí list rozpočtu Majerniková 11

zoznam všetkých zákaziek tu

Zverejnenie informácie

Čestné vyhlásenie

Výzva Hracie prvky 2019

Návrh na plnenie kriterii hracie prvky

všetky zákazky tu