menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves hľadá upratovačku do školy na Tilgnerovej ulici č. 14.

Mailový kontakt:riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Telefonický kontakt:65422545

1924-2019-AP „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ -návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania – zverejnenie informácie.

Rozhodnutie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

podmienky Lodenica

oznámenie
prihláška
čestné vyhlásenie
výberové konanie
situačná mapa


Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1
Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2
Výkaz výmer – Dosadenie prícestnej zelene
Výkaz výmer – Pilotné riešenie zníženia letných horúčav na verejnom priestranstve
Výkaz výmer – Rozvoj zelenej infraštruktúry
VÝZVA Zelen Pribisova
zmluva-o-dielo-zelen_Pribišova

Vyzva Rozvoz stravy

Vyzva Priprava a rozvoz stravy

Príloha č. 1 k výzve_NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Prílohač. 2 k výzve_ČESTNÉ VYHLÁSENIE

_Priloha c. 3_Zmluva o dodávke a rozvoze stravy

 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Kuklovska

Príloha č. 3 k výzve – VÝKAZ VÝMER _pre nacenenie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Kuklovska

ZMLUVA O DIELO

Príloha č. 1 k výzve – NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Prílohač. 2 k výzve – ČESTNÉ VYHLÁSENIE

projektová dokumentácia

https://www.karlovaves.sk/aktuality/fotodokumentacia/

VÝZVA vybavenie kuchyn

Čestné vyhlásenie vybavenie kuchyn

Návrh na plnenie kriterii vybavenie kuchyn

Príloha č. 1_Kolískova + Fullu + Borská_súťaž

Oznamenie o zamere prenajat majetok_6__2019

OVS – Nová lodenica-.zver. zám. jún.19

Predĺž.zmlúv-Stará lodenica-.zver. zám. jún.19